Stäng

Miljömärkningar och certifieringar

Här hittar du förklaringar på de vanligaste märkningarna inom hudvård, kosmetika och hushållsprodukter.
På kategorisidorna kan du filtrera produkterna efter vilken märkning de har.

BDIH

Tillverkare som tilldelats BDIHs märke ”Certifierad naturkosmetik” använder naturliga råvaror i sina produkter. Detta kan vara vegetabiliska oljor, fetter och vaxer, örtextrakt, eteriska oljor och aromatiska ingredienser från kontrollerad ekologisk odling eller kontrollerade ekologiska vilda uppsamlingar. Förutom de noggrant utvalda råvarorna, spelar den ekologiska aspekten en viktig roll.

BDIH

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Kraven på produkterna är hårt ställda men inte omöjliga att nå. Istället skärps kraven efter hand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval

Bra Miljöval

COSMETIQUE BIO

Denna certifiering är bara tillgänglig för franska tillverkare och certifieras i sin tur av ECOCERT. Är en av medlemmarna i certifieringen COSMOS. Kräver att minst 95% av totala innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung. 10% av den totala produkten måste vara ekologiskt. Tillåter 5% syntetiska ämnen. Skriver ut procentdel av naturligt och ekologiskt.

www.cosmebio.org

COSMETIQUE BIO

COSMETIQUE ECO

Denna certifiering är bara tillgänglig för franska tillverkare och certifieras i sin tur av ECOCERT. Är en av medlemmarna i certifieringen COSMOS. Kräver att minst 95% av totala innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung. Minst 5% av den totala produkten måste vara ekologiskt. Tillåter 5% syntetiska ämnen. Skriver ut procentdel av naturligt och ekologiskt.

www.cosmebio.org

COSMETIQUE ECO

ECOCERT

Ecocert är en fransk tredjepartscertifiering för hållbar utveckling som fokuserar på ekologisk produktion. Har två nivåer med olika innebörd:

Naturlig kosmetik: Kräver att minst 50% av det totala innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung och 5% av det måste vara ekologiskt. Tillsatt vatten räknas som naturligt.
Naturlig, ekologisk kosmetik: Kräver att minst 95% av totala innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung. 10% av det måste vara ekologiskt. Tillåter 5% syntetiska. Tillsatt vatten räknas som naturligt.

www.ecocert.com

Ecocert

EcoControl

EcoControl certifierar att det råmaterial som används i kosmetik är av naturlig och ekologisk kvalitet enligt BDIH / IONC, COSMOS och Natrue standarder.

www.eco-control.com

EcoControl

EcoLogo

EcoLogo är den mest välkända miljöcertifieringen i Nordamerika. Certifieringen är baserad på ett omfattande arbete och livscykelstandarder, och är bevis på vår minskade påverkan på miljön.

www.ecologo.org

EcoLogo

EU-ekologiskt jordbruk

EU:s logotyp för ekologisk produktion är obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda märkningen.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/

EU-ekologisk

Fair for Life

Fair for Life är en märkning som garanterar rättvis handel och etiska arbetsförhållanden längs hela handelskedjan. Certifieringen säkerställer att mänskliga rättigheter efterföljs och att odlare eller anställda får en skälig lön. Utöver de etiska kraven finns stränga miljökriterier som måste efterföljas.

www.fairforlife.org

Fair for Life

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning och garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

www.fairtrade.se

Fairtrade

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över. FWF samarbetar med företag som tillverkar kläder eller andra sydda produkter och som säger sig vilja ta socialt ansvar i hela sin leverantörskedja. Eftersom FWF bara arbetar med arbetsförhållandena i produktionen finns inte många regler för miljöhänsyn.

www.fairwear.org

Fair Wear Foundation

FSC

Forest Stewardship Council, FSC, är en internationell organisation som tagit fram riktlinjer för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. FSC-märket används på produkter som innehåller trä från FSC-certifierat skogsbruk.

https://se.fsc.org

FSC

GOTS - Global Organic Textile Standard

Internationell miljömärkning för naturfiber. Reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan.

Certifieringen baseras på två huvudprinciper. Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och det krävs kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje processteg (spinning, vävning/stickning, beredning etc) måste uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg.

Ett märke för minst 70 % ekologisk råvara och det andra för 95-100 %. Stränga regler för användande av kemikalier i odling och beredning samt även sociala krav.

www.global-standard.org

GOTS - Global Organic Textile Standard

Krav

KRAV-märket sitter bara på livsmedel som har odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO. KRAV-mat innehåller bara naturliga tillsatser. Märkningen står även för god djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat. KRAV arbetar inom hela kedjan, från jord till bord. All KRAV-certifierad verksamhet kontrolleras minst en gång per år.

www.krav.se

KRAV-märket

Leaping Bunny

Märkningen garanterar att produkten inte är testad på djur i någon fas av produktutvecklingsstadierna av företaget, laboratoriet eller underleverantörer.

www.leapingbunny.org

Leaping Bunny

Natrue

Natrue är en märkning för hud- och skönhetsprodukter som garanterar att produkterna består av naturliga ingredienser. Natrue tillåter inga syntetiska dofter eller färgämnen, inga petroleumbaserade ämnen, silikoner eller GMO. Produkterna får heller inte vara testade på djur.

70% av ett företags produkter måste uppfylla kraven för certifiering för att en produkt ska få certifieras. Har 3 nivåer och för varje produktkategori är det fastställt mininivåer och maxinivåer för olika ämnen.

www.natrue.org

Natrue

NSF

En oberoende, ej vinstdrivande organisation som är världsledande vad gäller att utveckla nationella standarder, produktcertifiering, utbildning för hälsa och säkerhet, inom miljö, ekologisk hudvård m.m. Har två nivåer med olika innebörd:

NSF kosmetik: Är testad så att ”fri från” påståenden är korrekta. Tillverkningsprocesser ses över att företaget följer GMP-standard. Undersökta så att produkten inte innehåller tungmetaller eller mikrobiologiska organismer.
”Innehåller ekologiska ingredienser”: Här krävs att minst 70 % av innehållet ska vara ekologiskt. Tillåter några syntetiska konserveringsmedel, kemiska processer liksom vissa nedbrytningsbara tensider som inte amerikanska USDA gör.

www.nsf.org

NSF

Nyckelhålet

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets märkning som är till för att hjälpa konsumenter att hitta hälsosammare livsmedel. Symbolen visar vilken mat du mår bra av och är kanske det allra enklaste kostrådet du kan få.

Nyckelhålsmärka livsmedel ska uppfylla ett eller flera av dessa villkor i jämförelse med andra livsmedel av samma typ: mindre och/eller nyttigare fett, mindre socker, mindre salt, mer kostfiber och fullkorn.

Producenter som använder märkningen ansvarar för att villkoren följs. Kontroller genomförs av den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden och Livsmedelsverket.

www.livsmedelsverket.se

Nyckelhålet

Oeko-Tex

En hälsomärkning som innebär att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga för slutanvändaren. Inga krav på ekologisk odling eller andra krav gällande klimat, miljö, funktion eller kvalitet. Avser textila produkter och tillbehör såsom knappar och dragkedjor.

www.oeko-tex.com

Oeko-Tex

OK Compost Home

OK Compost Home är en certifiering för komposterbarhet och biologisk nedbrytbarhet. Certifieringen innebär att produkten/materialet kan brytas ner biologiskt i en välskött hemmakompost.

www.tuv-at.be

OK Compost Home

Soil Association Organic

Soil Association är den största märkningen för ekologiska varor i Storbritannien. Inom ramen för märkningen ingår livsmedel, djurhållning, textilier och skönhetsprodukter. Nivåerna för Storbritanniens, EU:s och internationella ekologiska regelverk måste uppnås. Har två olika nivåer med olika innebörd:

Ekologisk: Här krävs att minst 95 % av ingredienserna (förutom vatten) ska vara ekologiskt.
Tillverkad med ekologiska ingredienser: Här krävs att minst 70 % av ingredienserna (förutom vatten) är ekologiskt. Här skrivs procenthalten ut av ekologiskt.

www.soilassociation.org

Soil Association Organic

Svalan

Astma- och Allergiförbundets egen märkning. Syftet är att hjälpa astmatiker och allergiker att hitta varor som är bra ur allergisynpunkt. Kriteriet för att få använda märket är att produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen. Märkningen ska ses som en vägledning, inte som en fullständig garanti för att den märkta produkten inte kan orsaka allergiska problem.

www.astmaoallergiforbundet.se

Svalan

Svanen

Svanen är en nordisk officiell miljömärkning beslutad av Nordiska Ministerrådet. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, det vill säga under produktens hela livscykel. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion.

www.svanen.se

Svanen

USDA

USDA drivs av amerikanska jordbruksverket. Certifierar ekologiska livsmedel och kosmetik. Har tre olika nivåer. Varav två av dem får bära USDA logon:

100 % Organic: Här krävs att 100% av innehållet är ekologiskt (vatten och koksalt uteslutet).
Organic 95%: Här krävs att 95% av innehållet är ekologiskt (vatten och koksalt uteslutet). De sista 5% får endast bestå av ämnen som finns på listan över godkända ämnen.
Made With Organic Ingredients: Här krävs att minst 70% av innehållet är ekologiska ingredienser, tre av dem måste listas på förpackningen. Resterande 30% måste finnas med på listan över godkända ingredienser. Dessa produkter får bära certifieringslogga men inte USDA Organic logon.

www.usda.gov

USDA

Vegan Society

Garanterar att produkten och tillverkningsprocessen är fri från animaliska produkter, biprodukter och derivat; men också att produkten inte har testats på djur och att den inte innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO). Tillverkare och leverantörer förväntas också vidta alla rimliga åtgärder för att undanröja korskontaminering, plus att de måste gå med på årliga kontroller.

www.vegansociety.com

Vegan Society

Vegetarian Society

The Vegetarian Society är en brittisk välgörenhetsorganisation som arbetar för att stödja, inspirera och öka antalet vegetarianer.

www.vegsoc.org

Vegetarian Society

Ä-märket

Syftet med märket är att underlätta för de konsumenter som söker livsmedel som är fria från tillsatser, men samtidigt också att gynna de producenter som framställer livsmedel med traditionellt innehåll. Dessutom bidrar märket till en allmän tillsatssanering av livsmedelssortimentet.

www.aktavara.org

Ä-märket

Jordklok.se - Handla naturligt, ekologiskt och hållbart!

Vi är en av Sveriges ledande nätbutiker för ekologisk hudvård, naturlig hårvård, miljövänlig tvätt- och rengöring samt det mesta du behöver för en hållbar livsstil! Har du tips och råd att dela med dig, eller saknar du din favoritprodukt, tveka då inte att kontakta oss!

Klicka här för att se våra omdömen hos Prisjakt!

Din kundvagn

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan
499 kr kvar till fri frakt